บ้านเดี่ยว

                                        บ้านเดี่ยว มี 2 หลัง 

                                                  

                                   1.สายนที                                                         2.ธารทิพย์                               


 

                                                                      บ้านแฝด มี 2 ห้อง 

                                             

                           1.เคียงดาว(ซ้าย)                                                    2.เคียงเดือน(ขวา)   

                                     


 

 

Visitors: 71,388