บ้านงานปั้น 2 ชั้น

บ้าน 2 ชั้น แบ่งเป็นชั้นล่างกับชั้นบนแยกส่วนกัน

 

                                                              

                          ถ้ำภูฟ้า 1 (ชั้นล่าง)                                        ถ้ำภูฟ้า 2 (ชั้นบน)


 

                                                             

                       ถ้ำภูโอบนที 1 (ชั้นล่าง)                                    เรือนภูโอบนที 2 (ชั้นบน)


 

                                                   

                       ถ้ำภูริมธาร 1 (ชั้นล่าง)                                   เรือนภูริมธาร 2 (ชั้นบน)


 

Visitors: 74,571